24.10.2017 15:30

CZEPA hájí Vaše zájmy na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví vznikla pacientská rada jako stálý poradní orgán ministra zdravotnictví za účelem zvýšení ochrany práv pacientů. Pacientskou radu tvoří 24 zástupců pacientských organizací, mezi které patří i Česká asociace paraplegiků – CZEPA.

Více informací o činnosti pacientské rady naleznete zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/pacientska-rada-jmenovani-clenu_14328_910_1.html

Do budoucna se zároveň plánuje spuštění webu www.propacienty.cz, na kterém budou uveřejňovány aktuální informace ze zasedání a činnosti pacientské rady.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA jako organizace zastupující osoby po poškození míchy bychom rádi připomínkovali, to co nás společně tíží – tj. nejen ze zdravotní oblasti, ale i z oblasti na zdravotně sociálním pomezí:

- problematika cévek – zvýšení limitu cévek pro autokatetrizaci

- léčivé přípravky (např. úhrada léku Betmiga)

- souběh prostředků zdravotnické techniky (mechanický a elektrický vozík, polohovací lůžko)

- úhrada Motomedu z prostředků veřejného zdravotního pojištění

- úhrada elektropohonu k mechanickým vozíkům

- zákonná regulace rychlosti elektrických vozíků

- změna ve výši úhrady mechanických vozíků a příslušenství elektrických vozíků

- zdravotní služby poskytované v domácím prostředí osoby závislé na péči jiné fyzické osoby (asistence pro vylučování moči a stolice)

- činnost ergoterapeutů v rámci lékařské posudkové činnosti a služby

- zlepšení dopstupnosti rehabilitační péče 

- komplexní péče v oblasti prevence a léčby dekubitů

Vyzýváme Vás, naše členy CZEPA, ale i ostatní vozíčkáře k součinnosti. Budeme rádi za veškeré Vaše podněty a připomínky, které se tak dostanou k projednání v pacientské radě. Připomínkovat můžete jak výše uvedená témata, tak můžeme sami přinést a podělit se s tématem, které Vás ve zdravotní oblasti trápí. 

Foto: MZ ČR

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952