Article archive

18/03/2011 14:16

CZEPA’s activities

CZEPA cooperates with organizations engaged in helping people with spinal cord injuries (spinal units, rehabilitation centers, Paraple Center, Paracenter Fenix etc.) We provide up-to-date information relevant to people with spinal cord injury and their families, as well as, to individual...

Read more

—————

18/03/2011 14:09

CZEPA’s accomplishments

 In 1994 CZEPA established the Paraple Centre with the generous contribution of famous Czech performer Zdenek Sverak.  This facility is a place where anyone who is mobile with use of a wheelchair can turn to for  assistance. The Paraple Centre provides physical therapy, occupational...

Read more

—————

18/03/2011 14:08

HISTORY

CZEPA was founded in 1990. At the time, many people with spinal cord injuries did not receive adequate specialized medical, psychological, or social care. The great need for such care was the motivation for CZEPA. Prior to 1990, victims of spinal cord injuries were treated as typical patients in...

Read more

—————

28/07/2010 15:19

Webnode nám poskytla dómenu a balíček služeb zdarma

Read more

—————

14/07/2010 14:22

Spinální jednotky

Od roku 1996 jsme usilovali o přijetí spinálního programu a otevření tří nových jednotek - center pro léčení pacientů po poranění míchy v prvních týdnech po úrazu. Jediná spinální jednotka v té době byla v Úrazové nemocnici v Brně. S podporou Zdeňka Svěráka a prof. MUDr. Pavla Pafka jsme v...

Read more

—————

13/07/2010 19:09

Vydané publikace

Paraplegie, tetraplegie – Mezinárodní semináře 1995, 1996 Paraplegie, tetraplegie – základní informace o změnách zdravotního stavu po poranění míchy, rehabilitace, nácviky soběstačnosti Cesta k nezávislosti – úvod do problematiky, základní péče po poškození míchy, nácviky soběstačnosti,...

Read more

—————

13/07/2010 19:03

Paraplegiologické fórum

V roce 2004 se uskutečnilo setkání zástupců spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů a Centra Paraple a bylo rozhodnuto o založení Paraplegiologického fóra – skupiny zdravotnických odborníků při občanském sdružení Svaz paraplegiků. V roce 2007 se Paraplegiologické fórum odštěpilo od Svazu...

Read more

—————

13/07/2010 19:00

Zlepšení úrovně zdravotní péče

Mnoho lidí s poškozením míchy zažívalo zbytečné strasti při neodborném léčení v zařízeních pro běžné pacienty s méně závažnými problémy. Důsledky často již nešly napravit a končily mnohokrát i smrtí pacienta. Právo na poskytování léčebné a rehabilitační péče v souladu s nejnovějšími...

Read more

—————

13/07/2010 00:00

Centrum Paraple

V roce 1994 otevřel Svaz paraplegiků s pomocí Zdeňka Svěráka Centrum Paraple. Je to místo, kam se pro radu a pomoc může obrátit každý, kdo se po poranění míchy nebo z jiného důvodu pohybuje pomocí ortopedického vozíku.

Read more

—————


Contact

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952