Půjčování pomůcek

CZEPA půjčuje řadu kompenzačních pomůcek. Není-li uvedeno jinak, je standardní doba zapůjčení 1 měsíc klientům.
 
  • mechanické vozíky- pro dospělé i děti
  • zádová opěrka k mechanickému vozíku Jay 3 – firma Medicco
  • anbidekubitní sedáky - firma Medicco (sedáky řady JAY), CZ-TECH (sedáky ROHO), Otto Bock, Amoena (sedák Amovida)

 

Ceník:

Půjčování pomůcek je pro členy České asociace paraplegiků – CZEPA zdarma. Podmínkou pro zapůjčení pomůcek členům CZEPA jsou řádně zaplacené členské příspěvky. Pro ostatní zájemce o zapůjčení platí následující ceník*:

Typ pomůcky

Členové CZEPA

Ostatní zájemci

Záloha

Mechanický vozík

0,- Kč

24,- Kč/den

500,- Kč

Zádová opěrka

0,- Kč

24,- Kč/den

500,- Kč

Antidekubitní sedák

0,- Kč

24,- Kč/den

500,- Kč

Alternativní ovládání PC

0,- Kč

24,- Kč/den

1 000,- Kč

Swiss Trac**

24,- Kč/den

48,- Kč/den

5 000,- Kč

Více o členství v CZEPA se dozvíte zde: https://www.czepa.cz/pro-cleny/.

Pravidla půjčování pomůcek:

  • Půjčování pomůcek probíhá v kanceláři České asociace paraplegiků – CZEPA, Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most. 
  • Půjčovací doba je pondělí – pátek; 9:00 – 16:00. 
  • Při přebírání pomůcky je vypůjčitel povinen vyplnit se zaměstnancem CZEPA doklad o zapůjčení pomůcky, kde je povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a číslo OP.
  • V případě, že vypůjčitel nevrátí pomůcku ve stanovený termín, je povinen zaplatit sankci ve výši 500,-Kč za každý započatý měsíc zpoždění.
  • Vypůjčitel nesmí pomůcku půjčit třetí osobě.
  • Vypůjčitel je povinen vrátit pomůcku čistou. V případě antidekubitního polštáře vypraný povlak.
  • V případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo znečištění pomůcky, vypůjčitel je povinen uhradit náklady za opravu, čištění či zakoupení nové pomůcky v plné výši.

Pokud bychom neměli danou pomůcku k dispozici, zprostředkujeme Vám kontakt na jiné půjčovny nebo na firmy, které by Vám danou pomůcku mohly zajistit.

Objednání:

V případě zájmu o zapůjčení některé z pomůcek nás kontaktujte, czepa@czepa.cz, tel. 775 980 952

* Ceník je platný od 1.1.2019.