Publikace

 
 

Co je dobré vědět…když chceš zdravě sedět
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková; 2015
vydala Česká asociace paraplegiků - CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci „Programu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“
Průvodce výběrem vozíku, antidekubitního sedacího polštáře a zdravým sezením pro uživatele vozíku po spinálním traumatu, jejich blízké, terapeuty a asistenty. Publikace je určena zejména pro „začínající“ uživatele vozíku, kteří si vybírají svůj první vozík a antidekubitní sedací polštář. Dále je návodem pro ty, kteří plánují výměnu svého současného vozíku za nový.
rozsah publikace: 19 stran 

Tištěná verze skladem.

Elektronická verze publikace zde

__________________________________________________________________________
 

Cvičení na doma - tetraplegie
autor, rok vydání: kolektiv autorů, 2014
vydala Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LK UK a FN v Motole v Praze ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků - CZEPA
Brožura nese název „Cvičení na doma – tetraplegie“ a je určena především pro tetraplegiky. Mnoho cviků však mohou využít i paraplegici a vozíčkáři s jinou diagnózou. Brožura obsahuje, kromě jiného, obecný popis cvičební jednotky, tématické celky protahovacích cvičení a procvičování jednotlivých partií s asistencí i možnosti autoterapie a především posilování svalstva trupu a horních končetin v různých polohách včetně využití cvičebních pomůcek.
rozsah publikace: 42 stran

Tištěná verze skladem.
Elektronická verze publikace zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí 
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková, MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.; 2012
vydala Česká asociace paraplegiků - CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Příručka pro praktické lékaře. Cílem materiálu je přiblížit odborníkům problematiku spinálního poškození a pomoci při řešení zdravotních problémů jejich pacientů.
rozsah publikace: 15 stran

Tištěná verze skladem.

Elektronická verze zde.

__________________________________________________________________________________________________________________

Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková; 2013
vydala Česká asociace paraplegiků – CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci programu „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“.
Publikace je určena pro lékaře specialisty v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie a ortopedie, kteří obvykle vozíky předepisují a revizní lékaře, kteří jsou zodpovědní za kladné či záporné stanovisko zdravotní pojišťovny.
rozsah publikace: 15 stran

Tištěná verze skladem.

Elektronická verze zde

__________________________________________________________________________________________________________________

Vše okolo tetraplegie
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková; 2012
vydala Česká asociace paraplegiků  - CZEPA za podpory Úřadu vlády ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižení občany
Autorka v úvodu sděluje: „Porozumění tomu, co se stalo, je pro zúčastněné složité, avšak pro zvládání nové životní situace zásadní. Tato publikace by měla být v tomto ohledu Vaším pomocníkem.“ V obsahu najdete témata: Jakou má mícha funkci; Co se stane při poškození míchy a jaká je prognóza; Jaké mohou vzniknout komplikace; Jak probíhá léčba a rehabilitace – spinální program v ČR. Součástí publikace jsou také osobní příběhy konkrétních mužů a žen s tetraplegií.
rozsah publikace: 59 strany

Tištěná verze skladem.
Elektronická verze zde.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Desatero moudrého vozíčkáře
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková; 2012
vydala Česká asociace paraplegiků - CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 
Průvodce pro klienty s poškozením míchy obsahuje deset základních témat: Proč je důležité porozumět důsledkům a komplikacím poškození míchy?; Proč je důležité často měnit polohu?; Proč je důležité důsledně pečovat o funkci močového měchýře a střev?; Proč je důležité vědět o nebezpečí autonomní dysreflexie?; Proč je důležité se zdravě stravovat?; Proč je důležitá pravidelná pohybová aktivita?;  Proč je důležité si dobře vybrat a nastavit vozík?; Proč je důležité mít bezbariérový domov i pracoviště?; Proč je důležité se co nejdříve zajímat o sexuální život, partnerství a rodičovství po poškození míchy?; Proč je důležité co nejdříve získat informace o možnostech sociální podpory?
rozsah publikace: 14 stran

Tištěná verze skladem.
Elektronická verze zde.

__________________________________________________________________________________________________________________

Jak na to doma
autor, rok vydání: KZS Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY ČR ve spolupráci se Svazem paraplegiků; 2011
vydal: UNIFY ČR
Při profesní organizaci fyzioterapeutů UNIFY ČR vznikla v roce 2004 klinická zájmová skupina Fyzioterapie míšních lézí zastoupená iniciátorkou této publikace paní Zdeňkou Faltýnkovou. Tato skupina si dala mimo jiné za cíl vydávat tematické edukační materiály pro klienty s poškozením míchy, ale i další zájemce s pohybovým omezením, kteří jsou nuceni k pohybu používat vozík. Tato první brožura pod názvem „Jak na to doma“ obsahuje témata: polohování, strategie asistovaných a samostatných přesunů, MOTOmed v rehabilitační praxi a doma, vertikalizace – stoj s využitím pomocných prostředků, zásady správného výběru vozíku a nastavení kvalitní postury sedu. Brožura je celobarevná a její součástí jsou fotografie návodných ukázek a příkladů z praxe.
rozsah publikace: 33 stran

Tištěná verze skladem.
Elektronická verze zde.

__________________________________________________________________________________________________________________

Cesta k nezávislosti po poškození míchy

autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková, MUDr. Jiří Kříž, PhDr. Alena Kábrtová; 2004
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR
Inspirací a podnětem byla kniha Světové zdravotnické organizace (WHO) „Promoting Independence Following a Spinal Cord Injury“, určená lidem po poškození míchy, jejich rodinám a středním zdravotnickým pracovníkům, kteří s těmito lidmi pracují. Publikace neobsahuje vyčerpávající rozbor problematiky jednotlivých probíraných okruhů. Jejím cílem je upozornit na základní a nejdůležitější oblasti, které je třeba v souvislosti s adaptací na stav po poranění míchy řešit. Naopak obsahuje celou řadu černobílých fotografií, které názorně doplňují textovou část. Kromě úvodu do problematiky míšního poškození publikace obsahuje tato témata: prevence dekubitů, nácvik močení a stolice, prudké bolesti hlavy a vysoký krevní tlak, otoky, bolest, cvičení, přesuny, oblékání, problematika sexuality, poškození míchy u dětí, částečné poškození míchy, bydlení aj.
rozsah publikace: 83 stran

Publikace v tištěné podobě již není skladem – elektronická verze zde.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Poranění míchy pohledem sexuologa
autor, rok vydání: MUDr. Taťána Šrámková; 1998
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR a firem Pharmacia & Upjohn s.r.o., Serona Pharma Services s.r.o.
Publikace je věnována následkům poranění míchy v souvislosti se sexuální problematikou a partnerskými vztahy. Autorka se rovněž zabývá otázkou rodičovství mužů – paraplegiků a tetraplegiků.
rozsah publikace: 108 stran

Tištěná verze skladem.

Elektronická verze zde.

__________________________________________________________________________________________________________________

Paraplegie, tetraplegie
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková a kol.; 1997
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ Č
Publikace je určena především těm, kteří musí náhle hledat odpověď na otázku, jak žít po poranění míchy. Užitečná je i pro studenty fyzioterapie, ergoterapie a všechny další, kdo chtějí pomáhat.
rozsah publikace: 55 stran

Tištěná verze skladem.