DVD

Uvedené programy vznikly na podkladě scénářů Zdeňky Faltýnkové, fyzioterapeutky, ergoterapeutky, specialistky na spinální problematiku České asociace paraplegiků - CZEPA. Výrobu zajistily agentury EkoSprint a Cittadella s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Jednotlivé video programy nahráváme na kanál YouTube Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.kde je můžete shlédnout.

Objednávku DVD programů můžete zaslat na email: czepa@czepa.cz či telefonicky na čísle: 775 980 952. 

Materiály zasíláme bezplatně, příjemce dobírkou hradí náklady na poštovné.

 

Partnerské vztahy, sex a rodičovství se zaměřením na osoby s poškozením míchy

Film se zabývá důsledky míšního traumatu na sexuální funkce a reprodukci mužů i žen, vysvětluje, co znamená rehabilitace penisu, uvádí zásady přípravy na sexuální aktivitu, inspiruje ukázkami konkrétních poloh při intimním styku a seznamuje se službou sexuální asistence a možností využití pomůcek. Video obsahuje výklad odborníků na spinální problematiku i osobní výpovědi klientů – vozíčkářů.

Rok vydání: 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zásady péče o klienta s míšním poraněním v domácím prostředí

Edukační film nabízí stručnou formou základní informace k důsledkům poškození míchy a možným zdravotním komplikacím, významu a způsobům péče o močový měchýř
a rehabilitaci střev, předcházení riziku dekubitů a autonomní dysreflexie. Dozvíte se zásady polohování i přesunů, seznámíte se se základy zdravého sezení na vozíku. Nechybí ani témata zdravého životního stylu a představení nabídky odborného provázení zkušenými vozíčkáři - peer mentory. Program je určený lidem s poraněním míchy a jejich blízkým, obsahuje řadu praktických ukázek.

Rok vydání: 2018

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jak stvořit domov… k obrazu svému II.
Program volně navazuje na první díl a zabývá se celkovým pohledem na řešení bezbariérového přístupu exteriéru (parkovací místo, přístup do domu, otevírání dveří)
i možnosti řešení interiérových prostor ložnice a pracovního místa.
rok vydání: 2016

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Co všechno je jinak aneb desatero informovaného klienta – vozíčkáře

Komplexní informace k následkům poškození míchy, možným komplikacím i řešením nepříznivé životní situace. Program obsahuje mimo jiné témata následky poškození míchy, urologická problematika a vyměšování, polohování, zdravé stravování, cvičební a pohybové aktivity, výběr vozíku, oplodnění a porod, spasticita, autonomní dysreflexie, dekubity.
rok vydání: 2016

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kůže (audio program)
Pro Rádio Classic FM vnikla série rozhlasových pořadů s odborníky Zdeňkou Faltýnkovou, prim. MUDr. Jiřím Křížem, PhD., Mgr. Hanou Jirků; výpověď klienta sdílel Tomáš Potůček. Mezi témata k poslechu patří informace co je dekubit, mechanismus jeho vzniku, příčiny vzniku dekubitů, typická a nejčastější místa vzniku dekubitů, preventivní opatření, materiály vhodné pro léčbu, chirurgická léčba, dopad dlouhotrvající léčby na kvalitu života, výpověď klienta a výpověď pečující osoby. 

rok vydání: 2013, 2014
Pořady jsou k poslechu na odkazu Rádia Classic FM. Záznam na MP3 disku nabízí kancelář CZEPA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak stvořit domov… k obrazu svému I.
Možnosti bezbariérových úprav domácího prostředí. První díl zahrnuje témata kuchyně a její vybavení, koupelny (doporučení v případě vany, doporučení v případě sprchy, koupelna pro nesamostatného vozíčkáře, další vybavení koupelny) a toalety.
rok vydání: 2013

__________________________________________________________________________________________________________________

Když nemáš nic, i trochu je hodně
Možnosti a formy rehabilitace pohybu horních končetin, včetně chirurgického přenosu šlach, zaměřeného na obnovu funkcí tetraplegické ruky.
rok vydání: 2012

__________________________________________________________________________________________________________________

Co můžeš pro své tělo udělat sám I.
Soubor cviků, realizovatelných v domácím prostředí bez cvičebních pomůcek, je určen pro paraplegiky a tetraplegiky s nižší lézí. Obsahuje tři témata:

 • cvičení k protažení svalstva a procvičování kloubů končetin a páteře
 • cvičení kompenzační k vyrovnání svalové nerovnováhy
 • cvičení kondiční a funkční k udržení fyzické zdatnosti a efektivní funkční kapacity.

Součástí DVD je edukační minimum pro výběr a ovládání vozíku (vč. propulsního vzoru jízdy na vozíku). Cviky pro protažení a procvičení jednotlivých svalových skupin a kloubů jsou rozděleny na cvičení vsedě na vozíku a na žíněnce.
rok vydání: 2010

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Co můžeš pro své tělo udělat sám II.
Soubor cviků, realizovatelných v domácím prostředí a nezbytných pro udržení fyzické kondice a funkčního potenciálu klienta vozíčkáře. Jízda na vozíku či kole handbike, cvičení kondiční a funkční na vozíku, na žíněnce (cvičení s míčem podporující stabilitu, cvičení kompenzační k vyrovnání svalové nerovnováhy s pomocí pružných tahů, nadlehčení hýždí).
rok vydání: 2012

__________________________________________________________________________________________________________________

Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika 1
Návodná cvičení s využitím základních rehabilitačních pomůcek finančně dostupných pro každého para i tetraplegika, použitelné pro domácí rehabilitaci.

 • cvičení s využitím pružných tahů
 • cvičení s využitím míčů
 • cvičení s využitím labilní plochy
 • cvičení s malým rehabilitačním válcem
 • cvičení s velkým rehabilitačním válcem
 • kompenzační cvičení na žíněnce

rok vydání: 2010

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika 2
Souborná informace o rehabilitačních pomůckách a technikách a způsobech jejich použití pro rehabilitaci paraplegika v domácím prostředí obsahuje tato témata:

 • flexibar
 • motomed
 • závěsný systém Redcord (TherapyMaster)
 • elektrické stavěcí lůžko
 • chodítka a speciální pevné ortézy
 • dynamické parapodium
 • posilovací stroje
 • cvičení v bazénu

rok vydání: 2012

__________________________________________________________________________________________________________________

Aquaterapie… stokrát jinak I.
Možnosti rehabilitace ve vodním prostředí.
rok vydání: 2012

__________________________________________________________________________________________________________________

Aquaterapie… stokrát jinak II.
Pokračující díl o možnostech rehabilitace ve vodním prostředí.
Rok vydání: 2013

__________________________________________________________________________________________________________________

Asistující osoba v roli cvičitele
Základní pasivní cvičení k udržení funkční kloubní pohyblivosti, protahování svalů s tendencí ke zkrácení a k ovlivnění nežádoucí spasticity. Cvičení jsou popsána způsobem, že je může s klientem po poškození míchy i dalších závažných onemocnění pohybového aparátu provádět v domácím prostředí zaučená asistující osoba – laik. Ukázky pasivního cvičení na lůžku i na žíněnce.
rok vydání: 2009

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kůže – přítel nebo rizikový faktor
Cílem edukačního filmu je upozornit na nejrůznější příčiny vzniku dekubitů a poskytnout informace o preventivních opatřeních. Film je určen jak samotným klientům – vozíčkářům a jejich blízkým, tak pracovníkům pečovatelských a sociálních služeb.
rok vydání: 2008

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Strategie přesunů
Cílem edukačního filmu je instruktážně a metodicky ukázat nejčastěji používané způsoby horizontálních i vertikálních přesunů vozíčkářů ať již asistovaných nebo samostatných. Záměrem bylo vytvořit průvodce, seznamujícího uživatele vozíku i asistenta s kritérii výběru způsobů přesunu daného klienta a s faktory, které mohou způsob a kvalitu přesunu ovlivňovat.
rok vydání: 2008

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nepodceňovat ani (zdánlivé) maličkosti
Edukativní film určený zejména rodinám klientů i samotným klientům s trvalými následky po úrazu krční páteře a míchy, kteří s lézí C5/6 potřebují převážnou až úplnou asistenci. Je zde popis potřebných úprav domácího prostředí a nezbytných kompenzačních pomůcek včetně výběru vozíku či příklady cvičení.
rok vydání: 2007

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Co je dobré vědět, když...
Edukativní film určený klientům s kompletním poškozením krční míchy v úrovni obratlů C6/7. Cílem filmu je přiblížení očekávaných funkčních výsledků, kterých je při vhodné rehabilitaci, používání pomůcek v bezbariérovém prostředí schopen dosáhnout klient s tímto poškozením míchy včetně role partnera.
rok vydání: 2007

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikace v krizové situaci
Zásady komunikace v krizové situaci mezi občany se zdravotním postižením a seniory a pracovníky ve zdravotnictví, pečovatelských službách a rodinnými příslušníky.
rok vydání: 2007

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Vteřiny poté
Odborní zástupci spinálních jednotek vysvětlují, proč je důležitá včasná komplexní péče o člověka s poškozením páteře a míchy. Dále informují, co se děje v akutní a postakutní fázi po úraze, poskytují základní informace z oblasti péče o kůži, péče o vyprazdňování, péče o hygienu, rehabilitace pohybového ústrojí, transferu šlach, psychické rehabilitace i koncepce vybavení spinálních jednotek.
rok vydání: 2003

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak na to
Popis různých úprav automobilů a způsobů ručního ovládání řízení - jak z osobního automobilu vytvořit optimálního pomocníka člověka s trvalými následky po poškození míchy.
rok vydání: 2006

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Rodina: skutečnost nebo sen? 
Možnost a formy řešení problematiky sexuálních funkcí po poškození míchy včetně možnosti být rodičem vlastního dítěte.
rok vydání: 2005

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Doma je doma aneb kutilem z donucení I.
Úpravy domácího prostředí včetně přístupů do domu a úprav exteriéru – vše mimo koupelny a toalet.
rok vydání: 2004

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Doma je doma aneb kutilem z donucení II.
Úpravy domácího prostředí – koupelny a toalety pro klienty soběstačné, částečně soběstačné a klienty závislé na asistenci. Jak řešit sprchový kout, vanu, typy umyvadel a toalet, včetně pomůcek – sprchové vozíky, sprchové sedačky, mobilní a závěsný zvedák, sedačka do vany, nástavce na WC apod.
rok vydání: 2005

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Rady pro nejbližší I.
Jak vhodně a efektivně nabízet pomoc člověku ochrnutému po poranění míchy – ukázky přesunů vozíčkáře s pomůckami i bez, s asistencí jedné či více osob na lůžko, vozík, na toaletu, do automobilu, praktická osobní asistence a léčebná rehabilitace v domácím prostředí.
rok vydání: 2001

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Rady pro nejbližší II.
Sestavy rehabilitačních cvičení realizované v domácím prostředí osob ochrnutých po poranění míchy. Cvičení je s úplnou či částečnou asistencí – určené zejména pro tetraplegiky. Pasivní protažení, dechová cvičení…
rok vydaní: 2001

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Rady pro všední den
Sestavy rehabilitačních cvičení realizované v domácím prostředí osob ochrnutých po poranění míchy. Cvičení je bez asistence – určené zejména pro paraplegiky.
rok vydání: 2001