Poranění míchy znamená velkou životní změnu

Nejste na to sami

Potkejte se s peerem

 
Peer mentor je muž nebo žena s poraněním míchy. Žije na vozíku delší čas a žije naplno. Chápe, jak těžkou životní situaci poranění míchy přináší. Rozumí vašim nadějím i obavám.

- vyslechne vás
- podpoří a povzbudí
- předá praktické rady
- podělí se o zkušenosti
- bude s vámi, jak dlouho budete potřebovat
- přijede za vámi domů nebo kam bude potřeba
- zprostředkuje pomoc odborníků

 

Nové uživatele vozíku provází obdobím návratu do běžného života, k rodině, přátelům, do zaměstnání a do školy, ke sportu a dalším zájmům. 

Pomáhá rodinám a přátelům nových vozíčkářů vyrovnat se s postižením blízkého člověka a nalézt cestu, jak mu poskytnout nejvhodnější podporu.


S čím může peer mentor pomoci

 • se soběstačností v běžných denních činnostech
   
 • s výběrem kompenzačních pomůcek
   
 • s prevencí i řešením zdravotních komplikací
   
 • s bezbariérovými úpravami
   
 • s orientací v příspěvcích a dávkách pro osoby se zdravotním postižením
   
 • s přehledem o možnostech nadačních příspěvků a o dalších finančních zdrojích
   
 • s výběrem lékařské a rehabilitační péče v regionu
 • s vyhledáním asistenčních, pečovatelských, odlehčovacích a dalších podpůrných služeb v regionu
 • s návratem do zaměstnání a ke vzdělávání
   
 • s otázkami sexuality a reprodukce po poranění míchy
   
 • s volnočasovými aktivitami a sportem
   
 • s orientací v míře potřeby péče a asistence
 • s osvojením technik péče a asistence
   
 • s výběrem pomůcek k asistenci

 

Peer mentoři prošli odborným výcvikem a spolupracují se zkušenými odborníky - spinální specialistkou, sociální pracovnicí a psychologem.

Služba je bezplatná. 

Pokud chcete mluvit s peer mentorem, kontaktujte koordinátora programu:

Petra Černá, cerna@czepa.cz, tel: 776 680 444

 

Představení našich peer mentorů naleznete zde


 

 


Partnerem projektu je Liga otevřených mužů

Partnerem peerů na cestách je společnost ŠKODA AUTO

Název projektu: Peer mentoring - aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním míchy a jejich pečující
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006270

Projekt je financován Evropskou unií