Osvětové a preventivní kampaně

S cílem varovat širokou veřejnost před rizikovým chováním, které je častou příčinou úrazů s poraněním míchy,realizujeme preventivní kampaň proti úrazům páteře a míchy Banal Fatal


Osvětové kampaně

Součástí poslání České asociace paraplegiků je i ovlivňování postojů veřejnosti k vozíčkářům. Kampaně, které s tímto cílem CZEPA realizuje, přibližují lidem bez hendikepu různé aspekty života na vozíku. Mluví o tom, co vozíčkáři dokáží i čeho se bojí. Vysvětlují, jak zásadně ovlivňují jejich život zdánlivě banální bariéry a překážky. Otevírají témata, o kterých se nemluví. 

 "Umíme se postavit na vlastní nohy" 

"NeOdhalení"

"Chceš moje postižení? Dám Ti Svoje parkovací místo."