Odborné sociální poradenství

Naše organizace poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství. Poradenství je poskytováno celorepublikově osobám se zdravotním postižením – lidem s poškozením míchy (následkem úrazu nebo onemocnění míchy), jejich rodinným příslušníkům a osobám, které jednají v zájmu osoby s poškozením míchy. Poradenství lze v omezené míře (v případě volné kapacity služby) poskytnout i osobám s jiným zdravotním postižením (např. DMO, roztroušená skleróza, rozštěp páteře).

Leták "Poradenství pro osoby po poškození míchy, rodinné příslušníky a osoby blízké" ke stažení.

 

Co nabízíme?

podporu a pomoc při uplatňování práv a zájmů osob s poškozením míchy

Poradenství se zaměřuje zejména na:

 • dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na úpravu bytu, koupi motorového vozidla, úprav automobilu, ovládání PC)
 • příspěvek na péči
 • sociální služby
 • zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • financování kompenzačních pomůcek
 • invalidní důchody – zdravotní a sociální pojištění
 • vzdělávání/studium osob se zdravotním postižením.

Základní poradenství poskytujeme v oblastech státní sociální podpory, hmotné pouze, pracovního práva, nemocenského pojištění, úrazové pojištění.

Nejsme schopni poskytovat odborné právní poradenství (např. odškodnění úrazu) a lékařské posudky. V případě právního poradenství jsme schopni zprostředkovat kontakt na odborníky v dané oblasti.

 

Jak se s námi spojíte?

 • v pracovní dny 08:00 - 16:00 hod.
 • osobně v kanceláři CZEPA (přednost mají předem objednaní klienti či zájemci o službu);
 • telefonicky na čísle:  775 980 952;
 • emailem: czepa@czepa.cz nebo se můžete obráti na konkrétní pracovníky - sociální pracovnice: Hana Sixtová; sixtova@czepa.cz; Monika Kupková; kupkova@czepa.cz
 • prostřednictvím poradny komunitního portálu Vozejkov (lze i anonymně);
 • dopisem;
 • osobně v rámci akcí, kterých se účastní nebo které pořádá CZEPA;
 • u vás doma – v pracovní dny, nutno domluvit předem. Pouze v případě volné kapacity služby.

Poradenství se lze poskytnout i anonymně. Je na uvážení každého zájemce o službu, zda sdělí své jméno či nikoliv.

 

Cíle služby:

Cílem odborného sociálního poradenství České asociace paraplegiků – CZEPA je poskytovat informace, rady, pomoc a podporu osobám po poškození míchy, kteří se vzhledem ke svému získanému handicapu ocitli v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni svoji situaci řešit svými vlastními silami.

CZEPA podporuje, pomáhá a vede své klienty prostřednictvím poradenství ke zvyšování jejich soběstačnosti, samostatnosti a kompetentnosti při řešení náročných životních situací a usiluje o jejich plnohodnotný návrat a fungování ve společnosti.

 

V případě nespokojenosti s průběhem a kvalitou našich služeb, můžete podat stížnost. 

Pravidla pro podávání stížností zde: vnitřní pravidla_stížnost.doc 

Pro zkvalitnění našich služeb můžete vyplnit dotazník spokojenosti zde.

Reference našich klientů:

Dobrý den paní Sixtová, včera mi přišlo z ÚP finální rozhodnutí k příspěvku na péči... Vrátili mě zpátky do 3. stupně a jako malou třešničku na dortu mi napsali, že rozhodnutí o PnP už platí trvale. V rozhodnutí je skromně napsáno, z jakých věcí vycházeli a k čemu přihlédli. Bylo tam napsaáno, že přihlédli i k vyjádření CZEPA, které bylo součástí mé zdravotní dokumentace.

Tímto bych Vám chtěl velice moc poděkovat za vstřícnost a podporu, kterou jste ke mě měli a se kterou jste do toho šli. Popravdě...bez Vás bych nevěděl, jak na to, a motal bych se v bludném krhu, že bych něco zpackal, kdybych se do toho boje pustil sám. Jsem velice rád, že to teď dopadlo tak, jak to dopadlo a jsem tam, kde jsem... Ještě jednou děkuji
22. 11 2013 M. Hrdlička

 

Zdravím všechny,
ráda bych touto cestou strašně moc poděkovala Dominice Horákové za pomoc při řešení mého problému s výší (tedy spíše níží) invalidního důchodu. Díky její ochotě a houževnatosti se mi po dvou letech (zpočátku jsem se s tím plácala bezvýsledně sama) podařilo z této situace vybruslit. 
Dominika zjistila, proč mi byl vypočítán tak nízký důchod (bylo to proto, že jsem si během studia na vysoké škole neplatila 1,5 roku sociální pojištění, jelikož jsem netušila, že je to nutné, když jste do 26 nezaopatřené dítě, chyba, stát za mě od 24 let platil „jen“ zdravotní pojištění, nikoliv sociální, ale neznalost bohužel neomlouvá!!!) a  pomohla mi najít cestu, jak to napravit. Stačilo doplatit chybějící dobu pojištění a požádat si o nový výpočet. 
I když je řešení vlastně snadné, sama jsem se ho nebyla schopná dobrat. Nebýt toho, že se do toho vložila Dominika a hledala, ptala se, prudila, radila, napsala mi vyjádření ZEPA, které jsem přikládala k dopisům zasílaným na ČSSZ…tak bych se změny nikdy nedomohla. 
 

Takže bych ti chtěla tímto strašně moc poděkovat za tovjí nezdolnou snahu proniknout do tajů fungování ČSSZ a zarputilé pruzení všech, kteří měli a mají nějakou možnost s mou situací něco udělat:-) Je to super, že ohrožený druh = člověk, zajímající se o problémy druhých a snažící se je řešit (tím myslím tebe :-)), ještě nevymřel :-)

22.4.2014 Veronika Ostrá


Více referencí o všech našich službách naleznete zde: www.czepa.cz/reference/