Odborné poradenství specialistky na spinální problematiku

V týmu pracovníků České asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. je Zdeňka Faltýnková – zkušená fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální problematiku. 

Zdeňka Faltýnková

Zdeňka Faltýnková patří mezi zakládající členy Svazu paraplegiků (nyní Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.), je zakladatelkou rehabilitačního programu v Centru Paraple. Mimo jiné je členkou Unie fyzioterapeutů ČR a České společnosti pro míšní léze ČLS JEP; zakladatelkou klinické zájmové skupiny Fyzioterapie míšní léze při UNIFY; dlouhodobě se podílí na vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví v oborech fyzioterapie a ergoterapie. Je také autorkou několika edukačních publikací a DVD určených klientům s poškozením míchy. Za mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby ochrnuté po poškození míchy v České republice získala Výroční cenu ministra zdravotnictví za rok 2012 a v roce 2015 ocenění Křišťálový kamínek za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie. 

 

 

Oblasti odborného poradenství a služeb, které Zdeňka Faltýnková poskytuje:

 • depistáž nových klientů s poškozením míchy, zejména ve zdravotnických zařízeních s aktivním poskytováním poradenství a nabídkou pomoci
 • poradenství klientům i jejich rodinám k tématu následků poškození míchy, prevence a řešení druhotných zdravotních komplikací
 • konzultace v oblastech bezbariérových úprav (bydliště, pracoviště)
 • konzultace v oblasti výběru a úprav automobilů
 • konzultace a edukace v oblasti rehabilitace (fyzioterapie a ergoterapie) nejen v domácím prostředí
 • individuální poradenství pro hodnocení zdravého sezení, nastavení vozíku a odborné konzultace při výběru vozíku a sedacího polštáře – v sídle CZEPA k dispozici laboratoř správného sezení
 • odborné semináře na téma Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku – v sídle CZEPA i v rámci podpory jednotlivých regionů
 • půjčování pomůcek – zejména vozíky, sedací polštáře, zádové opěrky, komunikační pomůcky pro ovládání počítače
 • edukační činnost – tvorba článků, publikací a video programů k tématu poškození míchy
 • mapa odborných zdravotnických ambulancí v ČR
 • poradenství v terénu – individuální formou v domácím prostředí klienta v závislosti na dojezdové vzdálenosti, formou seminářů či regionálních setkání
 • připomínkování legislativy
 • organizace odborných konferencí a seminářů pro lékařské i nelékařské pracovníky se zájmem o spinální problematiku

 

Jak můžete Zdeňku Faltýnkovou kontaktovat?

 • v pracovní dny 8.30 – 16. 30 hod.
 • telefonicky na čísle: 607 453 501
 • na email: faltynkova@czepa.cz
 • po domluvě osobně v kanceláři CZEPA (přednost mají předem objednaní klienti či zájemci o službu)
 • prostřednictvím poradny komunitního portálu Vozejkov
 • dopisem
 • osobně v rámci akcí, kterých se účastní nebo které pořádá CZEPA
 • u vás doma – v pracovní dny, nutno domluvit předem, limitováno dostupnou dojezdovou vzdáleností a kapacitou služby

Poradenství se lze poskytnout i anonymně. Je na uvážení každého zájemce o službu, zda sdělí své jméno či nikoliv.

 

Reference klientů:

Sedák jsem poštou dostal, vyzkoušel a v úterý zase poslal zpět. Věřím, že jej dostanete v pořádku. Vše jsem dále prokonzultoval s p. Faltýnkovou, a jsem s ní domluvený na dalším postupu. Moc děkuji za zapůjčení. Bez toho bych si nebyl schopen udělat správný názor, co je pro mne nyní nejlepší.
11.7.2013 - Radek Beseda k zapůjčení sedacího polštáře

 

Vážená paní Zd. Faltýnková, dobrý den,
odebírám časopis Vozíčkář. V č.3/13 jsem mj. četl Váš článek "Strava a vyměšování lidí s poškozenou míchou". Nechci být jako žák a učitel ve škole, nechci Vám pochlebovat, ale upřímně chválím. Podala jste to moc pěkně, srozumitelně a asi ku spokojenosti vícero čtenářů.  Píšete mj.: "Na tyto komplikace se zaměříme v jiném díle seriálu", již nyní se těším se na na ty další díly. …

9.7.2013 - reakce čtenáře časopisu Vozíčkář č. 3/13, ve kterém Zdeňka Faltýková uveřejnila první díl ze série článků pro tento časopis