Nová práce!

V dubnu 2013 zahájila 365, o.p.s. ve spolupráci s partnery  APPN, o. s. a CZEPA, o. s. projekt „Nová práce!“. Cílem projektu je postupně zvýšit vzdělání a tím i konkurenceschopnost na trhu práce zdravotně postiženým spoluobčanům. Projekt se zaměřuje konkrétně na neslyšící a osoby s poraněním míchy. Největší dopad projektu bude na zástupce cílové skupiny, kteří po absolvování vzdělávacích seminářů získají praktické zkušenosti a následně najdou reálné uplatnění na trhu práce.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2013

V létě 2013 začal výběr účastníků z řad tělesně postižených a neslyšících, oslovili jsme s obdobným zaměřením a úřady práce v daných krajích. Výběr probíhal až do prosince roku 2013. Vybraní účastníci byli pozvání na osobní pohovory a absolvovali bilanční diagnostiku, skládající se z testů pracovních předpokladů.

Od ledna 2014 budou probíhat každý měsíc pětidenní vzdělávací semináře. Na prvním semináři se účastníci začnou seznamovat se znakovým jazykem, světem neslyšících a naváží spolupráci s neslyšícími kolegy. V květnu úspěšně ukončili vzdělávání 4 účastnice, ostatní účastníci se budou vzdělávat v dalších měsících.
 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2015

Tento projekt je financován z OP LZZ, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00216.

Projekt probíhá za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

Reference účastnice projektu:

Projekt Nová práce mi přinesl hlavně to, nebát se znakovat s neslyšícími, i když můj projev není bezchybný, znaky jsou nepřesné, znakosled mnohdy zmatený… Je to, jako když se učíte angličtinu
a bojíte se mluvit, protože si nejste jistí, jestli mluvíte správně, nechcete se ztrapnit... Když  jste však nějakou dobu v přímém kontaktu s rodilým mluvčím a nemáte o koho jiného se opřít než o sebe, najednou to nějak jde...

Před začátkem projektu Nová práce! jsem měla již nějaký kurz znakového jazyka za sebou, ale nemyslela jsem si, že něco umím. Jeho průběh mi přinesl právě to, nebát se použít, co už umím,
a umět se zeptat na to, čeho se mi nedostává, pro co nemohu najít ten správný znak. Samozřejmě že jen pomocí rukou a výrazu obličeje. Protože jsme byli s neslyšícími lektory v mnohem užším kontaktu než v běžném kurzu znakového jazyka, mohli jsme je i více poznat. To všechno ve mně ještě více podnítilo touhu dále se znakovému jazyku věnovat. Neslyšící a jejich svět je totiž nesmírně zajímavý
a inspirující. Jsem velmi vděčná za možnost být součástí tohoto ojedinělého projektu, který spojil ke spolupráci nejen dva odlišné světy, ale také dva odlišné handicapy.

březen 2015
Andrea Jandová