Měření sedu

V roce 2013 Česká asociace paraplegiků - CZEPA získala díky dobré týmové spolupráci nemalé finanční prostředky na pořízení přístroje CONFORMat Systém od firmy Tekscan pro mapování rozložení tlaku (pressure mapping) pod sedacími partiemi uživatelů vozíku.        

Jedná o nezbytnou pomůcku k ověření správného nastavení vozíku včetně výběru typu zádové opěrky. Úzkou souvislost má výběr typu sedacího polštáře jako jedno ze základních preventivních opatření před vznikem dekubitů – prosezenin.  Zdánlivě jednoduchá a přenosná poduška s mnoha senzory se umístí na sedací polštář, klient se posadí tak, jak je zvyklý a díky propojení s počítačem příslušný software vyhodnotí bodové rozložení tlaku pod sedacími partiemi či zády.

Přístroj lze využívat:

  • k diagnostice  - správné či špatné rozložení tlaku pod kostními výběžky pánve – sedacími hrboly, kostrčí, stydkou kostí a pod stehny, při podezření na počínající dekubit signalizující zduřenina, která není na první pohled vidět;
  • k prevenci – pravidelné preventivní měření rozložení tlaku při posturálních změnách (skolióza nebo kyfóza páteře) v důsledku častých svalových dysbalancí;
  • k terapii – korekce správného nastavení sedací jednotky vozíku pomůže stimulovat rozvoj nových  funkcí a dovedností.

Měření správného sedu budeme realizovat převážně v rámci preventivních programů v terénu (regionální setkání, edukační semináře o správném sezení). V případě volné kapacity lze využít tento přístroj na základě individuálních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o toto měření kontaktujte paní Zdeňku Faltýnkovou na e-mailu faltynkova@czepa.cz.