Kapacita, vzdělání a stabilita v CZEPA

Základním cílem projektu je zvýšení finanční stability a profesionalizace řízení České asociace paraplegiků (CZEPA) a zajištění stabilně vysoké úrovně odborných služeb. 
V rámci projektu všichni zaměstnanci absolvovali vzdělávání dle jejich potřebnosti, dovedností a znalostí, absolvovali supervize, delegáti CZEPA se zúčastnili stáže v Norsku, ve Slovinsku, byli účastni na ESCIF kongresu a mezinárodním fundraisignovém kongresu ICF 2014.
 
Název projektu: Kapacita, vzdělání a stabilita v České asociaci paraplegiků (CZEPA)
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/36300 
Datum zahájení realizace: 1.7.2013
Datum ukončení realizace: 31.12.2014
 
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 
Nově vytvořené produkty: