Tréninkové zaměstnání s vzdělávacím programem

Název projektu: Tréninkové zaměstnání s vzdělávacím programem pro vozíčkáře s poraněním míchy
Číslo projektu: CZ. 2.17/2.1.00/37200
Datum zahájení projektu: 1.11.2014
Datum ukončení projektu: 31.10.2015
 
Cílem projektu je pomoc vozíčkářům s poraněním míchy vyrovnat znevýhodnění v přístupu na trh práce dané těžkým handicapem. Pomoci jim překonat překážky, které jim brání v získání pracovního uplatnění. Zvýšit jejich předpoklady pro zapojení na otevřený trh práce. Připravit je pro získání stálého zaměstnání.
 
Dílčí cíle:
1) Poskytnout vozíčkářům trénikové zaměstnání na bezbariérovém tréninkovém pracovišti (charitativní obchod Hvězdný bazar) se systematickou podporou pracovního terapeuta.
2) Poskytnout doplňkové vzdělávání. V průběhu zaměstnání na tréninkovém pracovišti absolvovali vozíčkáři vzdělávání zaměřené na získání dovedností, kterou jsou nejčastěji požadovány v pracovních nabídkách pro vozíčkáře. Naučené dovednosti ihned uplatnili v praxi.
3) Prostřednictvím doplnění technického vybavení tréninkového pracoviště jsme uzpůsobili pracovní podmínky, ve kterých mohou vozíčkáři nacvičovat soběstačnost a trénovat samostatnou práci a tím posilovat jejich základní pracovní návyky.
 
Nově vytvořené produkty:
2. Vzdělávací kurz - písemná komunikace, gramatika
3. Vzdělávací kurz - komunikační dovednosti
4. Vzdělávací kurz -  prezentační dovednosti 
 
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI