Expertní skupina v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy

Česká asociace paraplegiků - CZEPA se dlouhodobě věnuje hájení práv a zájmů osob s poškozením míchy a připomínkování legislativy, ovlivňující život této skupiny obyvatel. 

Aby tyto aktivity v sociální oblasti byly podpořené odbornými zkušenostmi a názory sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků celého spinálního systému, pozvala CZEPA v říjnu 2014 kolegy ze spinálních jednotek, spinálních rehabilitačních jednotek a neziskových organizací, které se péči o osoby ochrnuté po poškození míchy věnují. Zúčastnění odsouhlasili vznik Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy.

 

ČLENOVÉ EXPERTNÍ SKUPINY:

Spinální jednotka Praha

Spinální jednotka Brno

Spinální jednotka Ostrava

Spinální jednotka Liberec

Spinální rehabilitační jednotka RÚ Hrabyně

Spinální rehabilitační jednotka RÚ Kladruby

Spinální rehabilitační jednotka HOL Luže Košumberk

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Centrum Paraple

ParaCENTRUM Fenix

KŘIŽOVATKA handicap centrum

Liga vozíčkářů

Lucie Marková, DiS.

 

VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ EXPERTNÍ SKUPINY:

Setkání expertní skupiny - 22. října 2014, Brno

Setkání expertní skupiny - 11. února 2015, Praha

Setkání expertní skupiny - 18. června 2015, Pardubice

Návrh expertní skupiny podpořila NRZP ČR - 1. září 2015

Setkání expertní skupiny - 25. listopadu 2015, Praha

Návrh expertní skupiny podpořen Výborem pro sociální politiku PSP ČR - 18. února 2016

Návrh expertní skupiny podpořen v druhém čtení PSP ČR - 8. března 2016

Návrh novely zák. 108/2006 Sb. na podkladě expertní skupiny projednán v PSP ČR - 13. dubna 2016, zpráva NRZP ČR

Setkání expertní skupiny - 14. dubna 2016, Hrabyně

Podnět na řešení zapůjčování a vlastnictví prostředků zdravotnické techniky - zaslán 22. dubna 2016 na Úřad vlády ČR.

Návrh novely zák. 108/2006 Sb. na podkladě expertní skupiny schválen v Senátu ČR - 26. května 2016, zpráva NRZP ČR.
 
Setkání expertní skupiny - 6. října 2016, Luže Košumberk

Setkání expertní skupiny - 23. března 2017, Brno
 
Setkání expertní skupiny - 6. října 2017, Liberec
 
Setkání expertní skupiny - 20. března 2018, Kladruby
 
Setkání expertní skupiny - 4. října 2018, Brno
 
Setkání expertní skupiny - 2. dubna 2019, Praha
 
Setkání expertní skupiny - 8. října 2019, Ostrava
 

 

Činnost expertní skupiny byla v období 1. 9. 2014 - 29. 2. 2016 podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.czwww.eegrants.cz