Poněšický Survival

Poněšický Survival jako světově ojedinělý projekt s mottem jeden závod, jedna míra, jeden přístup - pro zdravé i handicapované.

24-hodinový outdoorový závod v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou, kde se mezi sebou utkají sportovci bez handicapu a vozíčkáři.

Pořadateli tohoto závodu jsou:

  • Akademie múzických umění v Praze - Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace
  • Česká asociace paraplegiků - CZEPA
  • MAPA SURVIVAL

MYŠLENKOU závodu je integrace paraplegiků do závodu nehandicapovaných. CÍLEM je umožnit oběma kategoriím změřit síly v několika průnikových disciplínách a dokázat tak, že handicap velmi často není problémem těla, ale nedostatkem vůle. Předešlé ročníky nás opravňují tvrdit, že už víme JAK NA TO!

Nejde o to, kolik vozíčkářů do závodu nastoupí. Ti, co nastoupí, budou chtít vyhrát stejně urputně jako ti, co poběží po svých.

Nikde v Evropě neexistuje závod, který by mohl svým rozsahem konkurovat projektu GENERALI SURVIVAL! Svým konceptem a dnes už i tradicí představuje jedinečný podnik světové úrovně.

Závodí každý s každým. Emoce vozíčkářů i zdravých závodníků jsou po závodě stejné - VYSOKÁ NÁVYKOVOST.  Chtějí ZNOVU a rychleji!

Právě MOTIVACE je tou nejvzácnější komoditou, jakou může náš podnik dlouhodobě nabídnout.

Chuť závodit se rovná chuti BÝT  A  ŽÍT AKTIVNĚ!

 

Ze Survivalu v roce 2012 vznikl hodnotný mediání výstup pro Českou televizi - "Promáčená výzva aneb kde mám tu řasenku" - ke shlédnutí zde.

 

Více informací o tomto závodu včetně propozic, fotogalerie a přihlášek naleznete zde: Poněšický Survival

Reakce účastníka - vozíčkáře: "Na Survival se vždy s nadšením vracím, protože tento závod vyrábí zážitky, na které se nezapomíná..."