Tréninkové bydlení pro tetraplegiky (kvadruplegiky)

Tréninkové bydlení pro tetraplegiky, je určeno vozíčkářům s poškozením míchy, kteří mají postižené všechny čtyři končetiny.

Tento typ bydlení je určen těm, kteří mají zajištěnou péči svých blízkých, žijí v bariérovém prostředí nebo v pobytovém zařízení a chtějí zkusit něco nového. Vyzkoušet si samostatné bydlení.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA získala do pronájmu od Magistrátu hlavního města Prahy bezbariérový byt na Praze 11, který je určen pro dva kvadruplegiky.

Podmínky pro zařazení mezi zájemce o bydlení:

-      osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky

-      poškození míchy v oblasti krční páteře

-      chuť změnit svůj život/pracovat na sobě

-      ochota osamostatnit se 

-      chuť zvyšovat svoji soběstačnost

     na žádost pracovníků CZEPA poskytnout aktuální lékařskou zprávu o zdravotním stavu (např. propouštěcí z RÚ)

 

Smlouva je se zájemci o bydlení zpravidla uzavírána na dva roky. Během svého pobytu absolvují podnájemníci nácvik soběstačnosti pod vedením Zdeňky Faltýnkové, společně se sociálními pracovnicemi CZEPA konzultují možnosti zajištění a nastavení vhodné asistence, je jim poskytováno odborné sociální poradenství. Asistenční služba jako taková není součástí poskytovaných služeb.

Cílem tohoto typu bydlení je zprostředkovat tetraplegikům bezpečný prostor, ve kterém budou schopni žít samostatně, budou si zvyšovat svoji soběstačnost a budou si schopni sami nastavit a zajistit skutečně potřebnou asistenci.

Zhruba 6 měsíců před ukončením nájemní smlouvy dochází k zintenzivnění spolupráce mezi pracovníky CZEPA a podnájemníkem při mapování možností dalšího bydlení – např. získání bezbariérového bytu v Praze či v místě trvalého pobytu podnájemníka, návrat do původního prostředí – spolupráce s rodinou podnájemníka – „předefinování míry asistence“ ze strany rodiny, zajištění externích asistentů či poskytovatelů sociálních služeb.

Pokud máte zájem o tento typ bydlení, napište nám na naši e-mailovou adresu czepa@czepa.cz.

Článek o rekonstrukci podlah, 2016.

Článek o rekonstrukci kuchyně, 2018.

 

"Alčo hlavně tobě děkuju, žes do mě už dlouho dopředu hučela a přesvědčovala, ať něco podobného zkusím sám. … Nebýt toho, ještě teď smrdím u rodiču a čekám, až jim definitivně prdne v zádech a pro mě si přijede nějaká kára a odveze na LDNku. …

Zdeňce Faltýnkové moc děkuju za pomoc s výběrem vozíku, zádovky a hlavně tu nekonečnou anabázi s podprdelníkama, co se mnou  absolvovala. Hanko tobě děkuju za trpělivost se mnou, papírováním okolo bytu... Domčo, … děkuju ti za pomoc se sháněním vlastního bytu, všechny  ty podpory, doporučení a potvrzení, díky kterým se to dotáhlo do šťastného konce. 

Nic z toho co píšu, by se nestalo nebýt skvělého projektu Hornomlýnská. Nebudu se rozepisovat, co všechno jsem se tam naučil. Byly by to hlavně spousty nesmyslů, pro Pražáky běžných, jako třeba cestovat MHD, vymýšlet, co koupit k večeři, nebo nezabloudit v obchoďáku. To hlavní, nejdůležitější a aspoň pro mě určitě na celém projektu nejpřínosnější je, že jsem zjistil, že to jde.

Není to jednoduché, ale jde to."

V. N., absolvent projektu Bydlení pro tetraplegiky, květen 2015

 

Po svém úraze se mi obrátil svět úplně naruby, jako každému vozíčkáři. Úpravy v místě bydliště probíhaly dobře, avšak po mém návratu z rehabilitace
to začalo doma skřípat.Situace dospěla k tomu,že jsem po dvou letech odešel z domova.Přítelkyně neunesla takovou změnu. Nastala otázka kam se mnou....
určitě spousta z Vás řešila stejný problém. Po delším hledání se mi podařilo najít bydlení v domě seniorů nedaleko bydliště svých příbuzných a známých.
Nemusím dále popisovat, že tato situace nepřispěla mému psychickému stavu.

Po roce bydlení a beznaděje mi nabídla Česká asociace paraplegiků přechodné 
bydlení v tréninkovém bytě v Hornomlýnské ulici, kde bydlí vždy dva vozíčkáři a
jejich asistenti nebo partneři. Po troše nedůvěry, jestli to zvládnem, jsme do toho šli s mojí novou přítelkyní. Počáteční drobné problémy jsme rychle vyřešili a 
začali jsme žít jako normální rodina. Po dobu pobytu jsme s podporou CZEPA vyřídili všechny potřebné věci k získání vlastního bytu, který jsme do roka získali.
Tato možnost mě hodně přiblížila k reálnému životu. Všem, kdo dostanou tuto možnost, ať neváhají a jdou do toho.
 
O.P., absolvent projektu Bydlení pro tetraplegiky, srpen 2016