Bydlení

Poškození míchy s sebou přináší nejenom zdravotní problémy, ale i problémy v oblasti bydlení.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA se snaží prostřednictvím poradenství poskytnout osobám s poškozením míchy a jejich rodinám informace o možnostech úpravy obydlí – typy úprav, konzultace pro odstraňování bariér, financování úprav obydlí a přístupu do něj. Dále nabízíme podporu a pomoc při získávání vhodného bezbariérového bydlení.

Mimo všechny zmíněné aktivity přichází Česká asociace paraplegiků se svými projekty v oblasti bydlení:

Oba projekty se obsazují zájemci průběžně, proto neváhejte v případě Vašeho zájmu
o bližší informace kontaktovat kancelář CZEPA na tel.: 775 980 952 či na emailu: czepa@czepa.cz.