Aktivity

14.12.2011 17:10

Dopad zákonů sociální reformy platných od 1.1.2011

Sociální pracovnice Svazu paraplegiků pro Vás zpracovaly základní informace k novinkám, které přináší zejména zákon 329/2011 Sb. a další zákony v rámci tzv. sociální reformy.     

Celý článek

—————

15.11.2011 18:14

Připomínkování sociální reformy v listopadu 2011

V listopadu 2011 dalo MPSV ČR do připomínkového řízení návrhy dvou vyhlášek. Připomínky na obě témata jsme postoupili zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, NRZP ČR a poslancům Výboru pro sociální politiku PSP ČR.   Jde o návrh vyhlášky "seznam druhů a typů zvláštních...

Celý článek

—————

15.11.2011 18:07

Sociální reforma

Od začátku roku 2011 sledujeme vývoj sociální reformy. V jednotlivých fázích jsme zpracovali připomínky a stanoviska organizace.    Březen 2011 V březnu v návrzích sociální reformy zcela chybělo poskytování příspěvku na koupi auta, příspěvek na provoz auta by nedostali pracující zdravotně...

Celý článek

—————

28.09.2011 15:35

Cévky pro intermitentní katétrizaci - dotazníkové šetření

Svaz paraplegiků se dlouhodobě zabývá problematikou hrazení cévek pro čistou intermitentní katétrizaci. V srpnu 2011 jsme mezi členy Svazu paraplegiků provedli dotazníkové šetření na uvedené téma.       souhrnná zpráva   souhrnné informace     respondenti muži   ...

Celý článek

—————

26.08.2011 12:43

Cévky pro intermitentní katétrizaci

Do července 2010 platila následující úhrada cévek pro intermitentní katétrizaci: mužům i ženám byla na nepotahované katétry (s nezbytnou aplikací gelu) poskytována 100% úhrada. Potahované katétry (již s nanesenou vrstvou gelu) byly hrazeny mužům i ženám ve výši 75% (25% spoluúčast...

Celý článek

—————

26.08.2011 09:32

Příspěvek na péči ve stupni 1

V únoru 2011 jsme se za SP obrátily na ministra MPSV ČR Ing. Jaromíra Drábka s upozorněním na nesprávné zařazení vozíčkářů do stupně 1 příspěvku na péči. Jak ve své odpovědi ministr uvádí, zdravotně postižení - vozíčkáři by měli pobírat příspěvek na péči nejméně ve stupni 2.   vyjádření...

Celý článek

—————

11.04.2011 00:06

I. stupeň Příspěvku na péči - vyjádření ministra Drábka

  I. strana II. strana  

Celý článek

—————

10.04.2011 23:33

Odpověď ministra Drábka na stanovisko SP k sociální reformě

    Strana první Strana druhá  

Celý článek

—————

18.03.2011 14:34

Dopis ministru Ing. Drábkovi - stanovisko Svazu paraplegiků k sociální reformě

Vážený pane ministře, dovolte, abychom Vám poskytli vyjádření Svazu paraplegiků a jeho členů k navrhované sociální reformě. Občanské sdružení Svaz paraplegiků sdružuje a zastupuje lidi ochrnuté po poškození míchy. Našimi členy jsou lidé, kteří následkem úrazu či nemoci ochrnou na dolní (dg....

Celý článek

—————