Aktivity

06.04.2013 12:35

Návrh novely zákona o sociálních službách

CZEPA jako členská organizace Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) připomínkovala návrh novely zákona o sociálních službách a zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Přinášíme vám stručný výběr informací z navrhované novely a i připomínky, které jsme u NRZP...

Celý článek

—————

12.03.2013 12:50

sKarta - návrh zákona

Česká asociace paraplegiků - CZEPA jako členská organizace Národní rady osob se zdravotním postižením ČR dostala návrh zákona týkající se sKaret. Přinášíme stručné výstupy, které by - v případě přijetí návrhu zákona - mohly platit; materiál je zpracován pro potřeby CZEPA. Současně uvádíme...

Celý článek

—————

07.02.2013 10:46

Úhrada sociálních služeb - ochranný limit

Zástupkyně České asociace paraplegiků - CZEPA jednaly 6. února 2013 osobně s Ing. Davidem Kafkou, náměstkem ministryně pro sociální a rodinnou politiku při Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Mezi tématy byla i problematika překračování ochranného limitu při poskytování sociálních služeb. V...

Celý článek

—————

15.01.2013 08:56

Příspěvek na péči - úspěná obhajoba práv klientů

Na pracovnice České asociace paraplegiků se s žádostí o konzultaci a pomoc obrací stále větší množství klientů ve věci příspěvku na péči. Mnozí z nich jsou neadekvátně zařazeni do stupně závislosti a pokouší se o nápravu, některým je příspěvek na péči (PnP) snížen z moci úřední....

Celý článek

—————

09.01.2013 13:26

AKTIVITY ČESKÉ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ – CZEPA V ROCE 2012

V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU: Newsletter – elektronický zpravodaj obsahující důležité a zajímavé informace pro členy CZEPA (aktivity asociace, změny v legislativě, nabídky jiných organizací, kultura, sport, inzerce apod.) – rozesláno 25 zpravodajů (v intervalu každé dva týdny) >>...

Celý článek

—————

08.01.2013 11:10

Připomínkování zdravotní legislativy v roce 2012

K připravovanému Zákonu o zdravotnických prostředcích a tvorbě nového kategorizačního stromu dělení zdravotnických prostředků, výše úhrad, preskripční omezení atd. byla vytvořena na Ministerstvu zdravotnictví (dále MZ) pracovní skupina, skládající se ze zástupců pojišťoven, průmyslu...

Celý článek

—————

05.09.2012 16:26

Výsledky dotazníkového šetření - souběh pomůcek

V červenci a srpnu 2012 odpovídali členové CZEPA na dotazníkové šetření týkající se souběhu pomůcek. Cílem bylo získat podklady, které podpoří argumentaci, proč je pro spinální pacienty důležité užívání mechanického vozíku, elektrického vozíku a elektricky polohovatelného lůžka. Tyto argumenty jsou...

Celý článek

—————

25.07.2012 15:07

Podpořte naše jednání o úhradě pomůcek

Zdeňka Faltýnková se jako odborný zástupce naší asociace a současně jako zástupce odborných společností účastní jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Jednání se momentálně týkají pomůcek, kterým bude (či nebude) doporučena úhrada zdravotní pojišťovny. Jako obvykle je to boj o zařazení každé...

Celý článek

—————

10.07.2012 12:10

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku - automobil

Od června 2012 jsme se na podnět člena CZEPA zabývali problematickou výší příspěvku na koupi automobilu. Klient z Jihočeského kraje podal žádost o příspěvek na zvlášní pomůcku - motorové vozidlo. Těžce tělesně postižený, s dg. tetraplegie, jediným příjmeme žadatele je invalidní důchod, nepracuje....

Celý článek

—————

24.01.2012 15:14

100% úhrada cévek pro muže a ženy od dubna 2012

Od 1.4.2012 platí 100% úhrada nepotahovaných i potahovaných cévek pro intermitentní katétrizaci pro muže i ženy. Začátkem prosince 2011 vyšel zákon č. 369/2011 Sb., který je novelou zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Plná úhrada potahovaných i nepotahových katétrů je uvedna...

Celý článek

—————