Aktivity

02.01.2017 14:13

Zvýšení minimální mzdy

V průběhu srpna 2016 Česká asociace paraplegiků - CZEPA písemně oslovila všechny členy Vlády ČR s žádostí o vyrovnání minimální mzdy (odpověď předsedy vlády ředitelce CZEPA zde). Minimální mzda je od 1. 1. 2017 ve výši 11.000 Kč jednotná pro všechny zaměstnance, tedy i pro zaměstnance s přiznaným...

Celý článek

—————

05.09.2016 13:29

Přiznání příspěvku na péči v době hospitalizace

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. obsahoval v souvislosti s příspěvkem na péči ustanovení § 26, odst. 1, písm. b): "Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na dobu, na kterou je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k...

Celý článek

—————

23.12.2015 12:36

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Začátkem prosince 2015 se na kancelář CZEPA začali ozývat klienti, kteří jsou pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (dále jen ZP MV ČR). Jde o klienty, kteří pro svůj komplikovaný zdravotní stav užívají elektrický i...

Celý článek

—————

24.07.2015 13:42

Valorizace příspěvku na péči

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) vyjednává se zástupci Vlády ČR o nezbytné valorizaci příspěvku na péči. CZEPA jako členská organizace NRZP ČR tuto aktivitu podpořila dopisem, určeným Mgr. Michaele Marksové na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ing. Andreji Babišovi na...

Celý článek

—————

06.08.2014 15:28

Sociální šetření při příspěvku na péči

  Od jara 2014 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR schází pracovní skupina, která se zabývá úpravami sociálního šetření ve věci posuzování příspěvku na péči. CZEPA nabídla svou aktivní spolupráci a 17. 6. 2014 se pracovnice asociace zúčastnily prvního jednání této skupiny....

Celý článek

—————

24.03.2014 14:18

Limity cévek pro katetrizaci - dotazníky a jednání

Děkujeme všem, kteří na přelomu února a března 2014 vyplnili dotazník CZEPA na téma limity cévek pro katetrizaci. Celkem jsme získali odpovědi od 139 osob s poškozením míchy. 75,5 % respondentů zákonem stanovený limit 150 ks cévek na měsíc nestačí. 85% respondentů uvádí zdravotní komplikace,...

Celý článek

—————

16.01.2014 00:00

Teze právní úpravy koordinované rehabilitace osob se zdravotním postižením

Česká asociace paraplegiků - CZEPA jako členská organizace NRZP ČR měla možnost připomínkovat Teze právní úpravy koordinované rehabilitace osob se zdravotním postižením. Jde o materiál, který předkládá mezirezortní pracovní skupina. Pokud ho podpoří Vláda ČR, bude koncept rozpracován do podoby...

Celý článek

—————

09.12.2013 12:31

Účtování sociálních služeb

Klient odebírá službu osobní asistence od poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatel však klientovi účtuje jak za samotnou asistenci, tak náklady spojené s poskytováním služby - za dopravu ke klientovi. Celková částka, kterou má klient uhradit, převyšuje vyhláškou stanovený limit 120...

Celý článek

—————

28.11.2013 15:46

Novela vyhlášky 388/2011 Sb. - posuzování pro průkazy ZTP

Na podzim 2013 MPSV ČR předložilo návrh novely vyhlášky č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Šlo o návrh nové přílohy č. 4, která stanoví zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti...

Celý článek

—————

18.10.2013 08:32

Celní pobočka České pošty

V červenci 2011 podal člen CZEPA podnět o tom, že jediná celní pobočka České pošty č. 120 (kam přicházejí zásilky ze zahraničí) na Plzeňské ulici v Praze má bariérový přístup i interiér. Pokud nechce zákazník vyřizovat svou zásilku osobně, zaplatí za zastupování Českou poštou poplatek 200 Kč. Ne...

Celý článek

—————