Aktivity

26.11.2018 15:20

Neformální péče

Ředitelka asociace CZEPA Alena Jančíková a sociální pracovnice Hana Sixtová se 21. 11. 2018 zúčastnily kulatého stolu na téma "Neformální sociální péče v ČR: zkušenosti, možnosti, výhledy", který se na pozvání paní senátorky Šárky Jelínkové uskutečnil v Senátu. Zástupkyně CZEPA se aktivně přidaly k...

Celý článek

—————

23.08.2017 09:31

CZEPA členem Pacientské rady při MZ ČR

Od konce roku 2016 se Česká asociace paraplegiků - CZEPA účastní jednání pacientských organizací při Ministerstvu zdravotnictví ČR. CZEPA tak na jaře 2017 komunikovala zejména témata zrušené úhrady léku Betmiga a nedostatečné limity cévek pro čistou intermitentní katetrizaci.  ​ Zdeňka...

Celý článek

—————

25.07.2017 09:07

Finanční úřad Plzeň - bezbariérový přístup

V dubnu 2017 upozornil člen CZEPA na nefunkční plošinu, která měla zajišťovat bezbariérový přístup na Finanční úřad Plzeň. CZEPA proto písemně upozornila vedení FÚ s žádostí o nápravu. Podle sdělení ředitelky FÚ ze dne 24. 7. 2017: "...obnovení funkčnosti bezbariérového přístupu na Územní...

Celý článek

—————

30.04.2017 15:00

Převedení vozíků do vlastnictví

V dubnu 2017 Českou asociaci paraplegiků - CZEPA kontaktoval první klient s informací, že VZP ČR odmítla převedení odepsaného mechnického vozíku do osobního vlastnictví. Dle tehdejší informace byla tzv. "dohoda o narovnání" od 1. 1. 2017 pojišťovnou zrušena. CZEPA proto dala podnět na Národní radu...

Celý článek

—————

30.01.2017 09:45

Rozšíření okruhu zvláštních pomůcek (příloha č. 1 vyhl. č. 388/2011 Sb.)

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, umožňuje osobám se zdravotním postižením čerpat příspěvek na zvláštní pomůcky. Konkrétní výčet - seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž...

Celý článek

—————

26.01.2017 14:34

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, má na podkladě iniciativy NRZP ČR od podzimu 2016 předložený poslanecký návrh na novelu. CZEPA aktivně podporuje projednání a přijetí novely zákona.

Celý článek

—————

26.01.2017 14:24

Nemocenská pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III.

Podle platného znění § 28 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se nemocenské poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce. CZEPA toto ustanovení považuje za diskriminační....

Celý článek

—————

02.01.2017 14:13

Zvýšení minimální mzdy

V průběhu srpna 2016 Česká asociace paraplegiků - CZEPA písemně oslovila všechny členy Vlády ČR s žádostí o vyrovnání minimální mzdy (odpověď předsedy vlády ředitelce CZEPA zde). Minimální mzda je od 1. 1. 2017 ve výši 11.000 Kč jednotná pro všechny zaměstnance, tedy i pro zaměstnance s přiznaným...

Celý článek

—————

05.09.2016 13:29

Přiznání příspěvku na péči v době hospitalizace

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. obsahoval v souvislosti s příspěvkem na péči ustanovení § 26, odst. 1, písm. b): "Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na dobu, na kterou je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k...

Celý článek

—————

23.12.2015 12:36

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Začátkem prosince 2015 se na kancelář CZEPA začali ozývat klienti, kteří jsou pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (dále jen ZP MV ČR). Jde o klienty, kteří pro svůj komplikovaný zdravotní stav užívají elektrický i...

Celý článek

—————