Aktivity

11.02.2019 10:04

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla bez doložení příjmu

Praha, 11.2.2019 - Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. usiluje o změnu zákona u příspěvku na zakoupení motorového vozidla bez doložení příjmu žadatele/vozíčkáře. Pozměňovací návrh zákona předkládá PhDr. Olga Richterová /Piráti/ a svou podporu vyjádřily také poslankyně Andrea Brzobohatá /ANO/ a...

Celý článek

—————

20.12.2018 14:43

Kulatý stůl na téma dekubity

Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku asociace CZEPA, se 15. 11. 2018 aktivně zúčastnila 6. kulatého stolu na téma Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR, který pořádalo MZ ČR. CZEPA se prevenci dekubitů věnuje v celé řadě programů - např. osvětové semináře, edukační...

Celý článek

—————

10.12.2018 12:35

Setkání se zájemci o sociální bydlení

Setkání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR a obcí se zúčastnily i sociální pracovnice České asociace paraplegiků - CZEPA Bc. Hana Sixtová a Monika Kupková, DiS. Aktivně se zapojily do diskuze a přítomným účastníkům vysvětlily, že náhlá změna zdravotního...

Celý článek

—————

26.11.2018 15:20

Neformální péče

Ředitelka asociace CZEPA Alena Jančíková a sociální pracovnice Hana Sixtová se 21. 11. 2018 zúčastnily kulatého stolu na téma "Neformální sociální péče v ČR: zkušenosti, možnosti, výhledy", který se na pozvání paní senátorky Šárky Jelínkové uskutečnil v Senátu. Zástupkyně CZEPA se aktivně přidaly k...

Celý článek

—————

23.08.2017 09:31

CZEPA členem Pacientské rady při MZ ČR

Od konce roku 2016 se Česká asociace paraplegiků - CZEPA účastní jednání pacientských organizací při Ministerstvu zdravotnictví ČR. CZEPA tak na jaře 2017 komunikovala zejména témata zrušené úhrady léku Betmiga a nedostatečné limity cévek pro čistou intermitentní katetrizaci.  ​ Zdeňka...

Celý článek

—————

25.07.2017 09:07

Finanční úřad Plzeň - bezbariérový přístup

V dubnu 2017 upozornil člen CZEPA na nefunkční plošinu, která měla zajišťovat bezbariérový přístup na Finanční úřad Plzeň. CZEPA proto písemně upozornila vedení FÚ s žádostí o nápravu. Podle sdělení ředitelky FÚ ze dne 24. 7. 2017: "...obnovení funkčnosti bezbariérového přístupu na Územní...

Celý článek

—————

30.04.2017 15:00

Převedení vozíků do vlastnictví

V dubnu 2017 Českou asociaci paraplegiků - CZEPA kontaktoval první klient s informací, že VZP ČR odmítla převedení odepsaného mechnického vozíku do osobního vlastnictví. Dle tehdejší informace byla tzv. "dohoda o narovnání" od 1. 1. 2017 pojišťovnou zrušena. CZEPA proto dala podnět na Národní radu...

Celý článek

—————

30.01.2017 09:45

Rozšíření okruhu zvláštních pomůcek (příloha č. 1 vyhl. č. 388/2011 Sb.)

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, umožňuje osobám se zdravotním postižením čerpat příspěvek na zvláštní pomůcky. Konkrétní výčet - seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž...

Celý článek

—————

26.01.2017 14:34

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, má na podkladě iniciativy NRZP ČR od podzimu 2016 předložený poslanecký návrh na novelu. CZEPA aktivně podporuje projednání a přijetí novely zákona.

Celý článek

—————

26.01.2017 14:24

Nemocenská pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III.

Podle platného znění § 28 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se nemocenské poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce. CZEPA toto ustanovení považuje za diskriminační....

Celý článek

—————