Činnost 

 
Česká asociace paraplegiků – CZEPA pomáhá vozíčkářům s poraněním míchy od roku 1990 (pod původním názvem Svaz paraplegiků). V posledních letech postupně rozšiřujeme spektrum služeb s ohledem na potřeby a nároky našich klientů.
 
Naše projekty jsou zaměřené nejenom na osoby s poškozením míchy, jejich rodiny či jiné zainteresované osoby, ale i na odbornou veřejnost a instituce (spolupracujeme například s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Českou společností pro míšní léze ČLS JEP, UNIFY ČR). Prostřednictvím ozvětových a preventivních kampaní oslovujeme také širokou veřejnost.  
 
Více o naší činnosti, službách, projektech a akcích naleznete v jednotlivých sekcích.

 

 

Strategický plán