Půjčování pomůcek

Česká asociace paraplegiků – CZEPA v rámci svých služeb zavedla možnost půjčování kompenzačních pomůcek. V případě, že se ocitnete v situaci, kdy Vaši pomůcku nemůžete používat, potřebujete ji opravit nebo si potřebujete ze zdravotních důvodů vyzkoušet jiný typ pomůcky, obraťte se na nás. Jsme schopni Vám na přechodnou dobu pomůcku půjčit:

 • mechanický vozík - pro dospělé i dětský vozík
 • zádovou opěrku k mechanickému vozíku Jay 3 – firma Medicco
 • anbidekubitní sedák - firma Medicco (sedáky řady JAY), CZ-TECH (sedáky ROHO), Otto Bock, Amoena (sedák Amovida)
 • alternativní ovládání PC – ústní myš QuadJoy a IntegraMouse
 • Swiss Trac -  je určená rodičům na vozíku. Jedná se o elektrický kočárek s pohonem na baterii. Rodiče se mohou nechat tímto kočárkem táhnout, kočárek je schopen překonat obrubník. Maximální délka půjčení pomůcky Swiss Trac je stanovená na 2 roky. 
  Více informací a zkušenosti maminky s touto pomůckou naleznete zde: http://www.czepa.cz/news/ceska-asociace-paraplegiku-czepa-zapujcila-mlade-mamince-na-voziku-pomucku-swissotrac/

Doba zapůjčení:

Standartní doba půjčení kromě pomůcky Swiss Trac je 1 měsíc, pokud není předem domluveno jinak.

Ceník:

Půjčování pomůcek je pro členy České asociace paraplegiků – CZEPA zdarma. Podmínkou pro zapůjčení pomůcek členům CZEPA jsou řádně zaplacené členské příspěvky. Pro ostatní zájemce o zapůjčení platí následující ceník*:

Typ pomůcky

Členové CZEPA

Ostatní zájemci

Záloha

Mechanický vozík

0,- Kč

20,- Kč/den

500,- Kč

Zádová opěrka

0,- Kč

20,- Kč/den

500,- Kč

Antidekubitní sedák

0,- Kč

20,- Kč/den

500,- Kč

Alternativní ovládání PC

0,- Kč

20,- Kč/den

1 000,- Kč

Swiss Trac**

20,- Kč/den

40,- Kč/den

5 000,- Kč

Více o členství v CZEPA se dozvíte zde: http://www.czepa.cz/pro-cleny/.

Pravidla půjčování pomůcek:

 • Půjčování pomůcek standardně probíhá v kanceláři České asociace paraplegiků – CZEPA, Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most, pokud není s dostatečným předstihem domluveno jinak. 
 • Standardní půjčovací doba je pondělí – pátek; 9:00 – 16:00. Ve výjimečných případech lze dojednat i jiný termín půjčení.
 • Při přebírání pomůcky je vypůjčitel povinen vyplnit se zaměstnancem CZEPA doklad o zapůjčení pomůcky, kde je povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a číslo OP.
 • V případě, že vypůjčitel nebude schopen vrátit pomůcku ve stanovený termín, je povinen tuto skutečnost nahlásit minimálně 3 dny před ukončením termínu zápůjčky. Pokud tuto skutečnost vypůjčitel neohlásí, organizace má právo naúčtovat vypůjčiteli 500,-Kč za každý i započatý měsíc.
 • Vypůjčitel nesmí bez předchozího souhlasu zaměstnance CZEPA půjčit pomůcku třetí osobě.
 • Vypůjčitel povinen vrátit pomůcku čistou. V případě antidekubitního polštáře vypraný povlak.
 • V případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo znečištění pomůcky, vypůjčitel je povinen uhradit náklady za opravu, čištění či zakoupení nové pomůcky v plné výši/odpovídající pomůcky.

Pokud bychom neměli danou pomůcku k dispozici, zprostředkujeme Vám kontakt na jiné půjčovny nebo na firmy, které by Vám danou pomůcku mohly zajistit.

Objednání:

V případě zájmu o zapůjčení některé z pomůcek nás kontaktujte, czepa@czepa.cz, tel. 775 980 952

* Ceník je platný od 1.7.2014.