Publikace a DVD

Česká asociace paraplegiků - CZEPA ve spolupráci s Centrem Paraple o.p.s. a klinickou zájmovou skupinou Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY ČR dlouhodobě tvoří informační a zároveň edukační publikace a DVD filmy, poskytující ucelený pohled na problematiku vozíčkářů s poškozením míchy.

Tyto materiály jsou určeny především samotným klientům – uživatelům vozíku - i jejich blízkým, osobním asistentům, pečovatelům a mohou být užitečné také studentům fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství, speciální pedagogiky a dalším.

Zájemci se v těchto informačních materiálech dozví např. o:

  • možnostech domácí rehabilitace (samostatně i s asistencí)
  • přesunech
  • pomůckách pro domácnost
  • kůži
  • rodině, vztazích a sexu

a mnoho dalšího…

Každoročně naše organizace vydává nové tituly. 

Většinu titulů na DVD můžete shlédnout také na http://vimeo.com/channels/czepatv.


Publikace a DVD poskytuje Česká asociace paraplegiků - CZEPA zdarma.
V případě odběru poštou hradí příjemce poštovné. 

Dále by měly být publikace a DVD k dispozici v rehabilitačních ústavech (Kladruby, Luže - Košumberk a Hrabyně) a spolupracujících organizacích: Centrum Paraple, ParaCentrum Fenix.