Aktivity

25.07.2017 09:07

Finanční úřad Plzeň - bezbariérový přístup

V dubnu 2017 upozornil člen CZEPA na nefunkční plošinu, která měla zajišťovat bezbariérový přístup na Finanční úřad Plzeň. CZEPA proto písemně upozornila vedení FÚ s žádostí o nápravu. Podle sdělení ředitelky FÚ ze dne 24. 7. 2017: "...obnovení funkčnosti bezbariérového přístupu na Územní...

Celý článek

—————

30.01.2017 09:45

Rozšíření okruhu zvláštních pomůcek (příloha č. 1 vyhl. č. 388/2011 Sb.)

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, umožňuje osobám se zdravotním postižením čerpat příspěvek na zvláštní pomůcky. Konkrétní výčet - seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž...

Celý článek

—————

26.01.2017 14:34

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, má na podkladě iniciativy NRZP ČR od podzimu 2016 předložený poslanecký návrh na novelu. CZEPA aktivně podporuje projednání a přijetí novely zákona.

Celý článek

—————

26.01.2017 14:24

Nemocenská pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III.

Podle platného znění § 28 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se nemocenské poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce. CZEPA toto ustanovení považuje za diskriminační....

Celý článek

—————

02.01.2017 14:13

Zvýšení minimální mzdy

V průběhu srpna 2016 Česká asociace paraplegiků - CZEPA písemně oslovila všechny členy Vlády ČR s žádostí o vyrovnání minimální mzdy (odpověď předsedy vlády ředitelce CZEPA zde). Minimální mzda je od 1. 1. 2017 ve výši 11.000 Kč jednotná pro všechny zaměstnance, tedy i pro zaměstnance s přiznaným...

Celý článek

—————

05.09.2016 13:29

Přiznání příspěvku na péči v době hospitalizace

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. obsahoval v souvislosti s příspěvkem na péči ustanovení § 26, odst. 1, písm. b): "Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na dobu, na kterou je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k...

Celý článek

—————

23.12.2015 12:36

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Začátkem prosince 2015 se na kancelář CZEPA začali ozývat klienti, kteří jsou pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (dále jen ZP MV ČR). Jde o klienty, kteří pro svůj komplikovaný zdravotní stav užívají elektrický i...

Celý článek

—————

24.07.2015 13:42

Valorizace příspěvku na péči

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) vyjednává se zástupci Vlády ČR o nezbytné valorizaci příspěvku na péči. CZEPA jako členská organizace NRZP ČR tuto aktivitu podpořila dopisem, určeným Mgr. Michaele Marksové na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ing. Andreji Babišovi na...

Celý článek

—————

06.08.2014 15:28

Sociální šetření při příspěvku na péči

  Od jara 2014 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR schází pracovní skupina, která se zabývá úpravami sociálního šetření ve věci posuzování příspěvku na péči. CZEPA nabídla svou aktivní spolupráci a 17. 6. 2014 se pracovnice asociace zúčastnily prvního jednání této skupiny....

Celý článek

—————

24.03.2014 14:18

Limity cévek pro katetrizaci - dotazníky a jednání

Děkujeme všem, kteří na přelomu února a března 2014 vyplnili dotazník CZEPA na téma limity cévek pro katetrizaci. Celkem jsme získali odpovědi od 139 osob s poškozením míchy. 75,5 % respondentů zákonem stanovený limit 150 ks cévek na měsíc nestačí. 85% respondentů uvádí zdravotní komplikace,...

Celý článek

—————